Met Fairtrade minder kinderarbeid

Het jaar 2021 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar voor de Eliminatie van Kinderarbeid.  De VN werken al tientallen jaren aan de vermindering van kinderarbeid. In 2000 waren er maar liefst 246 miljoen werkende kinderen, in de leeftijd van 5 tot 17 jaar.

Kinderen werken als huissloofjes, in steengroeven en goudmijnen, in de seksindustrie, op plantages of in fabrieken. Ze kunnen hierdoor niet gewoon kind zijn en daar lijden ze lichamelijk en geestelijk onder. Kinderen die dit soort werk doen worden vaak ziek, raken soms gewond of komen om en worden misbruikt en uitgebuit. Een derde van die kinderen gaat helemaal niet naar school. Anderen combineren werk met een beetje onderwijs.

Kinderen die moeten werken vergaren niet de vaardigheden en de opleiding die ze nodig hebben voor een betere toekomst. Armoede blijft bestaan en dit raakt nationale economieën met achterstand in concurrentievermogen, productiviteit en inkomen. Kinderen weghalen uit kinderarbeid, ze naar school laten gaan en hun families helpen met training en werkkansen, draagt bij aan het creëren van fatsoenlijk werk voor volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan extra banen in het onderwijs.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Gemeente Teylingen omarmt de Sustainable Development Goals (Duurzame ontwikkelingsdoelen). Dit zijn 17 doelen die in internationaal verband zijn overeengekomen voor een eerlijke en duurzame wereld in 2030. De doelen richten zich op milieu en klimaat, maar ook op goede voeding en drinkwater, een dak boven je hoofd, onderwijs en zorg voor iedereen. Doel 8 gaat over waardig werk en economische groei. Subdoel 8.7 is beëindiging van alle kinderarbeid in 2025. En dat gaat de goede kant op: in 2020 waren er nog 152 miljoen kinderen aan het werk, een afname sinds 2000 van 38%. Nu is het zaak om door te pakken!

Ver van mijn bed show

Voor ons lijkt dit misschien een ver van mijn bed show. Onze kinderen kunnen gelukkig gewoon naar school. Wij kunnen er toch niks aan doen dat het in andere landen minder goed geregeld is? Dat is maar ten dele waar. Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld die internationaal handelen, kunnen van hun leveranciers eisen dat hun producten eerlijk en zonder kinderarbeid geproduceerd zijn. Dat kan die leveranciers stimuleren om geen of minder kinderen in te zetten. Maar ook als consument heb je al invloed.

Bewust kopen: Fairtrade

Bij veel van je boodschappen kun je de keuze maken voor Fairtrade. Dit keurmerk staat voor een eerlijke prijs voor de boer zodat die er, met zijn gezin, van kan leven. Dat alleen maakt al dat de kinderen uit zo’n gezin niet meer hoeven te werken om te kunnen eten. Daarnaast krijgt de coöperatie waarbij de boer is aangesloten, een extra premie. Niet zelden gebruikt de coöperatie die premie voor de bouw van een school of verbetering van onderwijs. Daarnaast stelt het keurmerk eisen aan een milieubewuste teelt en goede arbeidsomstandigheden. Zo tilt deelname aan Fairtrade het leven van alle gezinnen in een coöperatie naar een hoger plan. En dat is precies wat de Sustainable Development Goals beogen!

Draag jouw steentje bij aan het elimineren van kinderarbeid in 2025: koop vaker Fairtrade!

Maar wacht eens even…

… wat doet de Gemeente Teylingen dan zelf? Nou, de gemeente koopt Fairtrade koffie, thee, suiker, cacao en bananen voor het personeel. En er zijn meer bedrijven en maatschappelijke organisaties in Teylingen die dat doen. Let ook eens op hoeveel van onze Teylingse horeca al Fairtrade koffie en thee schenkt! Heb jij een bedrijf of ben je werknemer? Stel je eens voor hoeveel theezakjes er jaarlijks doorheen gaan en wat een verschil je alleen daarmee al kan maken. Onderneem actie!


Dit is een artikel van de werkgroep Teylingen Fairtrade. Bron voor dit artikel was
endchildlabour2021.org.

Scroll naar boven