Kinderarbeid

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen van 5 t/m 17 jaar als kindarbeider. Miljoenen werken onder gevaarlijke omstandigheden.
Kinderarbeid berooft kinderen van hun kindertijd en hun recht op scholing. Daarnaast is het schadelijk voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid. De belangrijkste is armoede. Maar ook gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen spelen een rol.
Een groot deel van de kindarbeiders werkt in de landbouw, naar schatting 98 miljoen. Veel van de soorten werk waar meisjes en jongens bij betrokken zijn, zijn verborgen en moeilijk te traceren. Dit betekent dat het werkelijke aantal kindarbeiders veel hoger zou kunnen zijn
.

Aanpak Fairtrade

Fairtrade zet zich in om de grondoorzaken van kinderarbeid te bestrijden en misbruik en uitbuiting van kinderen te voorkomen. Er wordt voor gekozen om te werken met producten en in regio’s met een bekend risico op kinderarbeid. Daar is het het meest nodig.
Fairtrade verbiedt kinderarbeid zoals vastgesteld door bijvoorbeeld de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en Verenigde Naties (Verdrag van de Rechten van het kind).

Criteria

Specifieke criteria in de Fairtrade Standards zijn onder meer:
– Kinderen onder de 15 jaar mogen niet in dienst zijn van Fairtrade-organisaties
– Kinderen onder de 18 jaar mogen geen werk doen dat hun scholing of hun ontwikkeling in gevaar brengt
– Kinderen mogen alleen onder strikte voorwaarden meehelpen op familieboerderijen. Het werk moet bij de leeftijd passen en buiten de schooluren of tijdens vakanties worden gedaan
– Als een organisatie kinderarbeid als een risico heeft geïdentificeerd, moet de organisatie beleid en procedures implementeren om te voorkomen dat kinderen tewerkgesteld worden.

Samenwerken tegen kinderarbeid

Voor 100 procent garanderen dat een product vrij is van kinderarbeid is zeer lastig. Fairtrade garandeert dat, als we inbreuken op onze eisen op het gebied van kinderarbeid vaststellen, we onmiddellijk actie ondernemen om het getroffen kind of de kinderen te beschermen. Daarvoor wordt samengewerkt met nationale kinderbeschermingsinstanties en/of kinderrechtenorganisaties om te zorgen voor veilig herstel en welzijn van kinderen op lange termijn. Vervolgens werken we samen met de producentenorganisatie aan het versterken van hun programma’s en systemen om kinderarbeid aan te pakken. Het niet hebben van adequate systemen leidt tot schorsing. En tot intrekking van de certificering als dit niet (voldoende) wordt aangepakt.
Fairtrade erkent dat standaarden – en controle daarop – alleen kinderarbeid niet oplossen. De bredere oorzaken moeten worden aangepakt. Daarom worden bijvoorbeeld Europese bedrijven verbonden met producenten in ontwikkelingslanden. Dit stimuleert deze bedrijven om direct te investeren in de aanpak van kinderarbeid in de gemeenschappen waar ze Fairtrade-grondstoffen kopen. 

Iedereen nodig tegen kinderarbeid

Het beëindigen van kinderarbeid heeft iedereen nodig: boeren, consumenten, bedrijven en overheden om hun rol te spelen. 
Door Fairtrade producten te kopen steun je niet alleen producenten om een ​​beter inkomen te verdienen en hun kinderen naar school te kunnen sturen, maar ook om de onderliggende oorzaken van kinderarbeid in hun gemeenschappen aan te pakken.

Scroll naar boven