Waarom is het belangrijk niet alleen in je eigen omgeving te kijken?

Elke stap telt

(Bijna) iedereen is zich tegenwoordig bewust van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan die we allemaal nu al zien en voelen. We weten ook, of tenminste we horen van de wetenschappers, dat het veel erger kan worden als we er niets aan doen. Daarom proberen velen van ons, als privépersonen, bestuurders of bedrijven, acties te ondernemen om minder afval te veroorzaken, minder te consumeren, minder energie te gebruiken en te kiezen voor hernieuwbare bronnen, om tegels in onze tuinen (en misschien ook op het dak) te vervangen door groen, enz. Dit zijn belangrijk stappen. Maar klimaatverandering is niet een lokaal probleem, maar wereldwijd.

Verschil tussen rijke en arme landen

Elke stap telt, maar het is ook essentieel dat wereldwijde verandering ontstaat. En om dat te bereiken, is het ook nodig dat het verschil tussen rijke en arme landen/gebieden kleiner wordt. Mensen in arme landen consumeren veel minder dan die in rijke landen, zijn veel minder verantwoordelijk voor de klimaatcrisis en toch zullen zij als gevolg daarvan de hardste klappen krijgen. Alhoewel de onrechtvaardigheid van deze situatie op zich al onaanvaardbaar is, profiteren rijke landen bovendien van armere landen omdat ze gebruik maken van de lage inkomens daar, slechte arbeidsomstandigheden en niet hernieuwbare energiebronnen voor de productie van artikelen die vooral voor rijkere landen bestemd zijn.

Armoede betekent vaak minder aandacht besteden aan milieu

De internationale markt is grotendeels ook verantwoordelijk voor ontbossing van tropisch regenwoud, dat een belangrijk rol speelt in klimaatverandering, voor de vernietiging van andere vegetaties, en voor de slechte gevolgen (sociaal en qua milieu) van mijnbouw in arme landen. Zolang mensen in armoede leven en hard moeten werken alleen om te overleven, kunnen ze geen aandacht besteden aan milieukwesties en dergelijke. Wij, in de rijke landen, waar mensen en organisaties betere omstandigheden hebben, en die profiteren van veel artikelen en de goedkope arbeidskracht in armere landen, moeten hen helpen om betere leefomstandigheden te krijgen en beter om te gaan met het milieu (beter dan wij zelf tot nu toe gedaan hebben).

SDG’s en Fairtrade

Een deel van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen ( https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/), afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland, hebben al deze doelen. En het is een taak van ons allemaal om te zorgen dat die doelen bereikt worden. Fairtrade is daarvan een deel en probeert ervoor te zorgen dat werkomstandigheden ook in arme landen eerlijk zijn en dat minimum inkomsten voldoende zijn om waardig te kunnen leven. Voor ons (privé en bedrijven), betekent dat soms iets meer betalen voor een product, maar voor de producenten betekent dat een grote verandering in hun leven. Als de wereld minder ongelijk is, profiteren we daar allemaal van en hebben we meer kans om de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen. En in ieder geval een betere en eerlijker wereld te creëren.
Teresa Pires

Scroll naar boven