Waarom betekent Fairtrade duurzame handel?

Duurzaamheid is een populair en breed begrip. Bij duurzaamheid gaat het om activiteiten en producten die voorzien in de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Je kunt deze doelen niet los van elkaar zien, ze zijn onderling verbonden en van elkaar afhankelijk. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een opgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.

De basis

Wat ligt er aan de basis van duurzaamheid? Allereerst is dat een goed inkomen, zodat mensen in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, voedsel en schoon drinkwater.

Een goed sociaal netwerk, zoals een coöperatie waarin verschillende bedrijven samenwerken, ligt ook aan de basis van duurzaamheid. Binnen dat netwerk helpen mensen elkaar en samen vormen ze een sterkere schakel in de markt.

Veilige werkomstandigheden, het recht om bij een vakbond te gaan, een verbod op kinderarbeid of gedwongen arbeid: deze sociale rechten bieden veiligheid en maken dat mensen hun werk beter gemotiveerd en met meer plezier volhouden.

Milieubescherming en aanpassing aan klimaatverandering zijn noodzakelijk om onze aarde gezond te maken en tegelijkertijd te kunnen blijven voorzien in de voedselbehoefte van onze én de volgende generaties.

We krijgen steeds beter inzicht in handelsketens en in wie welke verantwoordelijkheid moet nemen. Producenten, tussenhandel, consumenten en overheden, voor iedereen ligt er een eigen rol.

Gender gelijkheid is een belangrijk aspect van sociale duurzaamheid. Vrouwen nemen vaak een groot deel van de bedrijfsvoering voor hun rekening maar worden desondanks lang niet voor vol aangezien. Hun mening en inbreng is juist heel belangrijk voor het voortbestaan van bedrijven.

Verhoogde productiviteit en betere kwaliteit geven meer waarde en dus meer inkomen. Bedrijven worden daarmee economisch stabieler en bovendien betrouwbaardere handelspartners. Hogere productie en kwaliteit ontstaan vaak door opleiding en begeleiding.

Toegang tot betere watervoorziening, huisvesting, scholing van kinderen en volwassenen, gezondheidszorg en infrastructuur zijn allemaal elementen van duurzame samenlevingen. Deze voorzieningen verhogen de levensstandaard van mensen en hun volgende generaties.

Wat doe jij?

Jij kunt ervoor kiezen om op het gebied van één of meerdere van bovenstaande aspecten een bijdrage te leveren. Misschien doe je dat al in je werk of vrijwilligerswerk. Misschien maak jij in je persoonlijke leefsituatie bewust duurzame keuzes. Weet je nog niet zo goed hoe jij kunt bijdragen? Denk dan aan Fairtrade producten.

Fairtrade Fairtrade is een keurmerk dat draait om al deze aspecten. Fairtrade helpt regeringen bij het eerlijker maken van de handel. Het helpt boeren om sterke coöperaties te vormen en hun teelt aan te passen aan klimaatverandering. Het helpt gemeenschappen te investeren in gezondheid en onderwijs. Fairtrade helpt consumenten bewuster te maken van hun inkoopkeuzes. Daarom is eerlijke handel dus duurzame handel. Koop ook eerlijk en let op het Fairtrade keurmerk

Scroll naar boven