Fairtrade week actie voor de Voedselbank: steun lokaal en internationaal!

Van 8 tot 16 mei 2021 is het weer landelijke Fairtrade week. In die week geven veel winkels extra aandacht aan de Fairtrade artikelen in hun assortiment. En hopelijk doe jij dat ook. Want in die week hebben we in Teylingen een hele leuke actie waarmee je lokaal én internationaal een ander kan ondersteunen. Je koopt een Fairtrade artikel in een supermarkt in Teylingen of in de wereldwinkel Sassenheim en laat dat daar vervolgens achter. Aan het eind van de week verzamelt de werkgroep Teylingen Fairtrade de gedoneerde artikelen en brengt die naar de voedselbank. Vrijwel alle Teylingse supermarkten hebben hun medewerking al toegezegd!

Wie help je dan precies?

Voedselbank Teylingen geeft direct voedsel aan de armste inwoners van Teylingen. Het gaat om mensen die gedurende langere tijd niet de middelen hebben om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen, die in onze samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Zo help jij lokaal. Om de zelfredzaamheid van deze mensen te vergroten, werkt de voedselbank overigens nauw samen met de gemeente en lokale maatschappelijke organisaties, zodat de voedselhulp maar tijdelijk hoeft te zijn.

Internationaal help je de boer die de koffie of cacao teelt. Of de arbeider die werkt op de thee- of bananenplantage. Zij krijgen met Fairtrade namelijk een betere plek in de handelsketen. Daardoor kunnen zij leven van hun werk en investeren in een duurzame toekomst.

Waarom Fairtrade?

Kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden zijn overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs. De opbrengst van hun oogst is daardoor vaak te laag om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel met 4 standaarden die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen.

1. Coöperaties of vakbonden vormen

Fairtrade laat boeren hun krachten bundelen in coöperaties. Door samen te werken krijgen zij een betere onderhandelingspositie: ze kunnen niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden. Organisatievorming brengt schaalvergroting; boeren kunnen gezamenlijk landbouwmiddelen inkopen, transport organiseren en de export en verwerking samen regelen. Plantagearbeiders verenigen zich in vakbonden. Dat maakt dat zij sterk staan voor een eerlijk loon, goede werktijden en veilige werkomstandigheden.

2. Minimumprijs

Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs stelt de boeren in staat de kosten voor duurzame productie te dekken. Als de wereldmarktprijs lager is dan de minimumprijs, wordt tenminste de minimumprijs betaald. Als de wereldmarktprijs hoger is dan de minimumprijs, ontvangen de coöperaties uiteraard de hogere wereldmarktprijs. Het fungeert dus als vangnet dat zekerheid biedt.

3. Fairtrade premie

Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

4. Sociale en milieucriteria

Ook de boeren en de coöperatie zelf moeten aan eisen voldoen. Fairtrade staat voor duurzame productie en ontwikkeling. De basis hiervoor is milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een transparante, democratische werkwijze in de boerencoöperaties.

Wat levert dat op?

In de praktijk zien we dat boeren en arbeiders met Fairtrade voldoende loon krijgen om hun gezin te onderhouden. Kinderen hoeven daardoor niet te werken en kunnen naar school. Na een aantal jaren hebben ze soms voldoende gespaard om te kunnen investeren in hun onderneming. En kunnen ze overschakelen naar biologische teelt, de bodemstructuur of waterhuishouding verbeteren, of een nieuwe bron van inkomsten starten, zoals het houden van kippen naast de teelt van cacao. Coöperaties beslissen ook om een school of ziekenhuis te bouwen of te moderniseren of de infrastructuur of woningen te verbeteren. Mooi om te zien dat door Fairtrade veel mensen een goed en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen!

Doe dus mee en koop in de Fairtrade week een mooi product van iemand in een ontwikkelingsland, voor iemand in Teylingen! Niet alle supermarkten verkopen al heel veel Fairtrade. Maar werkgroep Teylingen Fairtrade gaat ook voor biologische en Bollenstreekproducten!

Scroll naar boven