Actie hergebruik afgedankte kleding succesvol

Tot verbazing en verrassing van de werkgroep Teylingen Fairtrade en samenwerkende kledingwinkels loopt de kledinginzamelactie als een trein. Honderden kilo’s afgedankte kleding werden al ingeleverd bij de kledingwinkels. Het doel van deze actie is bevordering van het hergebruik van afgedankte kleding.

Samenwerking

Samen met kledingwinkels voert de werkgroep Teylingen Fairtrade sinds begin december actie voor recycling van afgedankte kleding. Schone, afgedankte kleding (kapot of versleten geen probleem) kan ingeleverd worden bij de kledingwinkels Blue In, Bonita, Melman Herenmode, Ter Stal, Van Uffelen en Zeeman in Sassenheim; en Dames van Dijk in Voorhout. De werkgroep verzorgt achtergrondinformatie voor de winkels, displays om de winkelklanten op de actie attent te maken en PR voor de actie. Bovendien verzorgt ze het sorteren op hoofdlijnen en de afvoer van de ingeleverde kleding.

Actie duurt 3 maanden

Monique Knops van de werkgroep: ‘Begin december 2021 startte de actie, per 1 maart aanstaande stoppen we. Regelmatig word ik vanuit de winkels gebeld: ‘Komen jullie weer ophalen?’’
Doel van de actie is meer bewustwording creëren bij het publiek over het belang en de mogelijkheden  van recyclen van kleding. Van tevoren stond al vast dat de actie tijdelijk zou zijn. Op lange termijn is het voor de werkgroep niet haalbaar om regelmatig grote hoeveelheden kleding op te halen.

Waar gaat de afgedankte kleding naar toe?

Kledingbank Teylingen ontvangt graag goede tweedehands kleding. Kringloopwinkels, zoals Stichting Kringloop Herenstraat 63 in Voorhout en Kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim, ontvangen graag kleding en ook de weggeefwinkel van De Jojo in Sassenheim. De gemeente heeft op circa 10 plekken in Sassenheim, Voorhout en Warmond kledingbakken staan waarin schone, afgedankte en/of kapotte kleding kan worden gedeponeerd. En dan hebben we nog niet eens alle mogelijkheden genoemd.

Waarom dan toch deze actie?

Uit landelijke gegevens blijkt dat maar liefst 50% van de afgedankte kleding in de vuilnisbak bij het restafval wordt gegooid en dus wordt verbrand. Hiervan kan zeker 65% nog goed worden gerecycled! Het wordt grondstof voor het maken van onder meer vloerbedekking, dekens, vilt voor geluidsisolatie en vulmateriaal voor bijvoorbeeld autostoelen. Nog maar zeer beperkt, maar in toenemende mate, wordt er garen van gemaakt als grondstof voor kleding.
Recycling van textiel levert veel besparing op. Qua energie, want de bewerking van grondstof tot kleding kost veel energie. En ook qua water, want bijvoorbeeld de teelt van katoen en het verfproces van stoffen kosten veel water. Van alle afvalstromen levert recycling van textiel de grootste CO2-besparing op, bijvoorbeeld 10 keer zoveel als recycling van glas.

Contact met gemeente

Afvalinzameling van inwoners is een taak van de gemeente. Daarom hebben Monique Knops en Bart de Jong van de werkgroep in februari 2022 ook gesproken met wethouder Heleen Hooij en Jasper van Velthoven, beleidsmedewerker Afval en Reiniging van HLT samen. De wethouder was blij met de kledingactie.
Besproken zijn onder meer de volgende ideeën:
– door de gemeente contact leggen tussen de kledingwinkels en het bedrijf (Sympany) dat voor de gemeente de afvoer uit de textielbakken verzorgt
– uitbreiden van het aantal textielafvalbakken van de gemeente
– in de gemeenteberichten in De Teylinger zo nu en dan ook aandacht voor hergebruik van textiel/kleding.

Scroll naar boven