Titel Fairtrade gemeente verlengd voor jaren 2022 en 2023

Utrecht, februari 2022

Beste kernteamleden van Fairtrade Gemeente Teylingen,
Het stabiele kernteam (werkgroep Teylingen Fairtrade) blijft de drijvende kracht achter de campagne. Mooi ook om te zien dat jullie ambassadeurs uit allerlei geledingen hebben.
Jullie geven aan te focussen op het vergroten van het aantal deelnemers met kerken, onderwijsinstellingen en restaurants. Restaurants zijn anno nu met Corona misschien wel lastig. Onderwijsinstellingen is altijd goed om te doen. Daarmee kunnen jullie misschien ook als bijvangst komen tot “verjonging” van het team? Onderzoek ook de mogelijkheid om leerlingen met een maatschappelijke stage een projectplan inclusief sociale media voor de komende periode te laten opzetten.
 De lokale overheid is goed betrokken bij jullie campagne. Goed om te lezen dat er mensen uit de gemeente actief participeren in het kernteam en dat er financiële en facilitaire steun is geregeld.
Het inkoopbeleid in Teylingen getuigt er van dat de begrippen MVO en Fairtrade opnieuw verankerd zijn en gedragen worden. De verfrissende werkorganisatie HLTSamen met buurgemeenten Lisse en Hillegom biedt mogelijkheden om ook deze gemeenten te begeleiden naar de Fairtrade titel. Teylingen heeft een ruim aantal deelnemers in criterium 3 en 4 en jullie slaagden er in, ondanks de coronabeperkingen, deze te behouden. De Fairtrade kledingcampagne is een mooi voorbeeld hoe samenwerken loont.
Jullie geven aan het komend jaar actief op zoek te gaan naar onderwijsinstellingen. Een initiatief dat wij alleen maar kunnen stimuleren. Criterium 3 en 4 blijven een goed ontwikkeld onderdeel bij jullie. Complimenten en wij moedigen jullie aan op deze weg door te gaan.
Het kernteam zorgt er voor dat regelmatig nieuwsberichten in de drie lokale kranten verschijnen. Ook jullie website is goed op orde en nodigt uit tot lezen en wat “rondkijken”. Ook hier dus onze complimenten. Het enige advies dat we hier kunnen geven is om eens te kijken of jullie meer kunnen doen met social media. Maar dit hangt ook weer samen met verjonging van het team. Voordeel van werken met bijvoorbeeld Instagram is wel dat je hiermee ook meer jongeren bereikt. Er wordt in ieder geval voldaan aan de eisen behorend bij criterium 5: media aandacht.
Goed om te lezen dat jullie als kernteam een burgerinitiatief hebben ingediend waardoor Teylingen in 2020 een SDG gemeente is geworden. Fairtrade brengt de realisering van de Global Goals dichtbij. Ook hier is een mooie taak voor jullie weggelegd om invulling te geven aan criterium 6. Het kernteam draagt bij aan het levend maken van de Global Goals en benoemt daarbij de impact van Fairtrade.

Conclusie
Gefeliciteerd! Teylingen verdient een titelverlenging van 2 jaar. Wij wensen jullie veel succes met het uitvoeren van de plannen voor de periode 2022-2023 en kijken uit naar de behaalde resultaten. Jullie volgende verlenging zien wij graag december 2023 tegemoet.

Faire groet,
Het bestuur, de commissie titeltoekenning en het campagnebureau Fairtrade Gemeente NL

Scroll naar boven