Steeds Meer armoe in de wereld EN steeds grotere rijkdom

We maken een ongekende periode van wereldwijde grote problemen door. De (naweeën van) corona,  de gevolgen van klimaatwijzigingen en de energievoorzieningsproblemen heeft eigenlijk iedereen daarbij wel op het netvlies. Daardoor lijden tientallen miljoenen meer mensen honger. Honderden miljoenen meer worden geconfronteerd met zeer grote stijgingen van de kosten van basisgoederen of verwarming van hun huizen. Een belangrijke mogelijkheid om hier iets aan te doen: het verkleinen van de verschillen tussen rijk en arm door aanpassing van belastingheffing, krijgt echter vrij weinig aandacht.  Daarom dit artikel.

Explosie van ongelijkheid

Onderzoek toont aan dat voor ten minste 1,7 miljard werknemers wereldwijd in 2022 de kosten van het levensonderhoud aanmerkelijk meer stegen dan hun lonen. Hetzelfde onderzoek meldt dat de meeste voedsel- en energiebedrijven hun winsten in 2022 meer dan verdubbelden en zo’n 250 miljard dollar uitkeerden aan de aandeelhouders (beleggers).  De allerrijkste mensen zijn nog veel rijker geworden, de armen nog armer. We waren bezig de armoe in de wereld te verminderen, maar in de recente jaren is duidelijk het omgekeerde het geval. Er is een explosie van ongelijkheid opgetreden.
Meerdere arme landen worden geconfronteerd met een faillissement, met uit de hand gelopen schulden. Vele arme landen moeten vier keer meer uitgeven aan het terugbetalen van schulden dan aan gezondheidszorg. Driekwart van die landen plannen dan ook grote bezuinigingen.

Trend naar lagere belastingen voor rijken

Onderzoek toont aan dat voor ten minste 1,7 miljard werknemers wereldwijd in 2022 de kosten van het levensonderhoud aanmerkelijk meer stegen dan hun lonen. Hetzelfde onderzoek meldt dat de meeste voedsel- en energiebedrijven hun winsten in 2022 meer dan verdubbelden en zo’n 250 miljard dollar uitkeerden aan de aandeelhouders (beleggers).  De allerrijkste mensen zijn nog veel rijker geworden, de armen nog armer. We waren bezig de armoe in de wereld te verminderen, maar in de recente jaren is duidelijk het omgekeerde het geval. Er is een explosie van ongelijkheid opgetreden.
Meerdere arme landen worden geconfronteerd met een faillissement, met uit de hand gelopen schulden. Vele arme landen moeten vier keer meer uitgeven aan het terugbetalen van schulden dan aan gezondheidszorg. Driekwart van die landen plannen dan ook grote bezuinigingen.

Voorbeeld verschil in belastingheffing

Elon Musk, één van ’s werelds rijkste mannen,  betaalde tussen 2014 en 2018 slechts iets meer dan 3% belasting. Terwijl Aber Christine, een marktkoopvrouw in Noord-Oeganda die rijst, meel en soja verkoopt,  80 dollar per maand verdient.  Zij betaalt een belastingtarief van 40%.

Tijdens coronapandemie veel overheidsgeld in economie

De grote stroom overheidsgeld die door rijke landen in hun economie werd gepompt tijdens de corona pandemie , was nodig was om hun bevolking te ondersteunen. Maar deze stroom dreef ook veel prijzen op en daarmee de rijkdom aan de top. Het betekende dat superrijken zeer grote fortuinen verdienden.

Grote fout in wereldeconomische systeem

Alleen al het bestaan van snel nog rijker wordende miljardairs en recordwinsten, terwijl de meeste mensen te maken hebben met bezuinigingen, toenemende armoede en een crisis in de kosten van levensonderhoud, is het bewijs dat iets flink fout is met het huidige economische systeem in de wereld. Te lang hebben regeringen, internationale financiële instellingen en elites de wereld misleid met het verhaal dat lage belastingen en hoge winsten voor enkelen ons uiteindelijk allemaal ten goede zouden komen. Het is een verhaal zonder enige basis van waarheid.

Hogere belastingen voor de rijken

Het zwaarder belasten van de rijkste mensen en bedrijven vormt een belangrijke uitweg uit de huidige wereldwijde problemen. Een belasting van maximaal 5% op ’s werelds multimiljonairs en miljardairs zou 1,7 biljoen dollar per jaar kunnen opleveren. Genoeg om 2 miljard mensen uit de armoede te halen en een wereldwijd plan te financieren om een einde te maken aan honger.  Gelukkig wordt deze visie steeds meer populair, zelfs bij rijke mensen. In januari 2022 ondertekenden meer dan 100 miljonairs en miljardairs een brief waarin werd opgeroepen tot hogere belastingen.

Scroll naar boven