Klimaatverandering, wij zijn oorzaak en wellicht oplossing  

Teylingen is Fairtrade gemeente. Eén van de criteria daarvoor is een bijdrage leveren aan het levend maken/bekendheid geven van de SDG’s (Sustainable Development Goals), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (zie sdgnederland.nl). Alle kleine beetjes helpen, daarom ditmaal een artikel over doel 13 van de SDG’s: klimaatactie.

Waar staat doel 13 van de SDG’s voor?

SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 hebben landen afgesproken dat de opwarming van de aarde minder dan twee graden moet zijn. Om dit te bereiken moeten fors minder broeikasgassen worden uitgestoten. Zeer belangrijk daarvoor is minder aardgas, diesel en benzine gebruiken; en minder spullen en dergelijke kopen en gebruiken voor de productie waarvan grote hoeveelheden van die brandstoffen nodig zijn.
Kernpunt in SDG13 is dat het gaat om klimaatverandering die door mensen is veroorzaakt. Gedragsverandering van ons mensen staat daarom centraal bij klimaatactie. 

Wie moet in actie komen?

Eigenlijk altijd is het antwoord op deze vraag: iedereen. Logisch ook: menselijk handelen veroorzaakte de klimaatcrisis, dus door ons gedrag aan te passen kunnen we ook invloed uitoefenen om die crisis te beperken.
Maar het is natuurlijk wel zo dat we verschillende “petten” hebben. Ieder individueel eet en drinkt, heeft kleding nodig, een dak boven het hoofd, wil zo nu en dan van A naar B, met vakantie etc. etc. en kan dus individueel iets doen tegen klimaatverandering.
Sommigen van ons hebben daarenboven meer of minder invloedrijke functies bij een bedrijf: bedrijfsleiders, directeuren, bestuursvoorzitters enz. enz.. Dit geldt ook voor de overheden: teamleiders, de ambtelijke top, politici enz., enz. Steeds is het weer: het zijn de mensen die het doen: primair het eigen gedrag aanpassen en voor leidinggevenden en  politici geldt daarenboven: hun organisatie mede op het beperken van klimaatveranderingen aansturen.

Wat kan iedereen zelf doen?

Veel handige tips, praktisch voor ieders individuele situatie, vind je onder meer op www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/.
Voor inwoners van Teylingen is ook interessant www.degroeneuitdaging.nl. De Groene uitdaging wil  inwoners van de Duin- en Bollenstreek informeren, inspireren en motiveren om zelf iets te ondernemen tegen klimaatverandering. Het is een platform voor en door inwoners met informatie over dit thema.
De website van de gemeente (www.teylingen.nl) geeft vooral informatie over mogelijkheden voor subsidie en om goedkoop geld te lenen voor maatregelen tegen klimaatverandering.
Verder is natuurlijk belangrijk dat ieder door haar of zijn politieke voorkeur uit te spreken (stemmen) en, heel letterlijk, door te demonstreren zich kan uitspreken en daarmee invloed uitoefenen tegen klimaatverandering!

Wat kunnen bedrijven doen?

Ieder bedrijf, klein of groot, kan meehelpen de klimaatverandering te beperken. Primair door het onderwerp steeds opnieuw, bijvoorbeeld ieder halfjaar, te bespreken in “alle lagen” van je bedrijf. Het zijn ook hier de mensen die het doen!
In vele bedrijfssectoren zijn club’s/ platforms enz. bezig met dit onderwerp. Sluit je daarbij aan, dan hoef je het wiel niet opnieuw/alleen uit te vinden. Een belangrijke Nederlandse organisatie van ondernemers die zich inzet tegen klimaatverandering is MVO Nederland (zie www.mvonederland.nl). MVO Nederland is een netwerkorganisatie waar ca. 2000 bedrijven, groot en klein bij zijn aangesloten. Met name door je aan te sluiten bij het deelnetwerk van je sector kun je veel kennis opdoen.

Tot slot

Uiteraard kunnen de overheden ook veel doen, zeer veel zelfs. Ook daar: primair door het onderwerp steeds opnieuw, bijvoorbeeld ieder halfjaar, te bespreken in alle “lagen”, zowel voor acties tegen klimaatverandering binnen de eigen organisatie als voor het gebied/veld dat die overheid bestuurt. Het zijn ook hier de mensen die het doen!
Het is niet voor niks dat we vaak kunnen lezen: het voortbestaan van ons nageslacht (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen…)  op deze aarde op lange termijn hangt af van het beteugelen van de klimaatverandering. En daarvoor moet zeer veel gebeuren.
Hoopvol is dat er steeds meer mensen zijn, vooral jongeren, die zich daarvoor willen inzetten.

Werkgroep Teylingen Fairtrade

Dit is een artikel van de werkgroep Teylingen Fairtrade. De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en een ambtenaar van de gemeente, zet zich actief in voor het behoud van de titel Teylingen Fairtrade gemeente. Voor info zie teylingenfairtrade.nl of zie Facebook.com/FairtradeTeylingen.  Reacties zijn welkom via info@teylingenfairtrade.nl.

Scroll naar boven