Jongeren adviseren Fairtrade Teylingen: verbeter je communicatie

Een groepje van 4 jonge HBO-ers heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een advies over en voor de werkgroep Teylingen Fairtrade. Kernpunt van hun advies is: jullie zijn echt wel goed bezig, maar verbeter nog je communicatie en je zichtbaarheid.

Bart de Jong, Monique Knops en Teresa Pires van de werkgroep Teylingen Fairtrade flankeren de HBO-ers Hidde Weistra, Stephanie Okafor, Jamilla Grauwelman en Marie Schnelle bij de overhandiging van het advies

Fairtrade levert bijdrage aan de SDG’s

Een van de criteria voor het kunnen behouden van de titel Fairtrade gemeente is dat in Teylingen concreet een bijdrage wordt geleverd aan de SDG’s (Sustainable  Development Goals, kortweg Global Goals  of te wel Werelddoelen) van de Verenigde Naties, als vastgesteld in 2015. Fairtrade was er lang voor 2015 en sluit zeer goed aan op de SDG’s. Fairtrade levert een bijdrage aan een groot deel van de 17 SDG’s.

SDG trainee’s

Zoals bekend is de gemeente Teylingen niet alleen Fairtrade gemeente maar ook SDG gemeente. Ook Teylingen onderschrijft de Global Goals.
De rijksoverheid biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid om zo geheten SDG trainee’s in te schakelen. Deze jongeren zijn specifiek beschikbaar om te adviseren over het concreet bijdragen aan de SDG’s. De werkgroep Teylingen Fairtrade heeft zich als opdrachtgever gemeld voor een groepje trainee’s. Hiermee werd mogelijk dat de werkgroep, die al meer dan 10 jaar actief is voor Fairtrade, een op Teylingen toegespitst advies kreeg: hoe kunnen we het beste bijdragen aan de SDG’s?
Een groepje van 4 net of bijna afgestudeerde jongeren (HBO of WO duurzaamheid) heeft 15 weken lang een dag in de week gewerkt aan het advies. Zij werden begeleid  door een professional. In het Trefpunt in Warmond was werkruimte voor hen beschikbaar.

Advies van de trainee’s

Verbeter de communicatie over Fairtrade is het hoofdpunt van hun advies. Versterk en vergroot de naamsbekendheid van Fairtrade in Teylingen, vooral ook bij de consumenten. Maak beter gebruik van de digitale voorzieningen zoals website en sociale media. Teylingen Fairtrade heeft wel vrij veel, veelal passieve deelnemers (ca. 100). Met een verbeterde communicatie zijn de deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties naar verwachting eerder geneigd om zelf ook initiatief te tonen. Daarmee zou ook de last van de vrijwilligers van de werkgroep Teylingen Fairtrade kunnen verminderen.
Het rapport is beschikbaar voor belangstellenden. Mail s.v.p. naar info@teylingenfairtrade.nl.

Scroll naar boven