Fairtrade is………

Fairtrade heeft als missie om de wereld eerlijk te maken. Via betere handelsvoorwaarden zetten wij ons in om de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en werknemers op plantages wereldwijd te verbeteren en het milieu te beschermen. Lokale Fairtrade teams ondersteunen boeren en werknemers op talloze onderwerpen zoals management, duurzaamheid en veilige arbeidsomstandigheden.
Fairtrade is veel meer dan alleen een keurmerk.


Empowerment

‘Trade, not aid’. (handel, niet hulp). Dat is wat Fairtrade uniek maakt: dankzij een betere prijs en eerlijke handelspraktijken kunnen boeren en werknemers zélf de touwtjes in handen nemen. Daarnaast helpt Fairtrade de genderkloof te bestrijden door de positie van vrouwen te verbeteren. 

Fairtrade standaarden
Iedereen moet zich tijdens de productie, verwerking en verkoop van Fairtrade producten houden aan strenge regels, die positieve effecten op mens en milieu hebben. 

Sociaal
Bij Fairtrade zijn er gelijke kansen voor vrouwen en mannen, vakbonds- en arbeidsrechten, recht op zwangerschapsverlof, een veilige en respectvolle werkomgeving, investeringen in onderwijs en gemeenschapsprojecten en nultolerantie voor kinder- of dwangarbeid. Boeren zijn georganiseerd in coöperaties en alle beslissingen worden democratisch genomen.

Milieuvriendelijk
Om onder Fairtrade voorwaarden te mogen verkopen, moeten boeren o.a. de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, plagen bestrijden, schadelijke pesticiden vermijden, afval beheren, hun broeikasgasemissies verminderen en de biodiversiteit beschermen. Er worden trainingen gegeven om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen en hoe je je als boer kunt aanpassen aan de effecten van klimaatverandering.

Minimumprijs
Fairtrade werkt met minimumprijzen per productsoort om boeren meer zekerheid te bieden. Deze minimumprijs dient als vangnet als de wereldmarktprijs laag is en is gebaseerd op de kosten van duurzame productie. 

Premie
Fairtrade heeft als enige keurmerk een vaste- niet onderhandelbare premie. Deze wordt betaald aan de coöperatie waar de boer lid van is of aan het premiecomité op plantages. De leden beslissen gezamenlijk hoe de premie besteed wordt. 

Coöperaties
Sterke boeren zijn belangrijk. Daarom zijn alle boeren bij Fairtrade verenigd in democratische coöperaties. Samen sta je sterker dan alleen. De leden beslissen gezamenlijk wat er met de Fairtrade premie gebeurt. Zo kunnen ze samen investeren en hebben ze een betere onderhandelingspositie op de wereldmarkt. 

Samen eigenaar
Fairtrade is het enige systeem waarin boeren en werknemers voor 50% eigenaar zijn. Dat betekent dat ze meebeslissen over de werkwijze en de toekomst van Fairtrade.

Onafhankelijke controle
Voor de controle van de regels in de praktijk is de internationale organisatie FLOCERT verantwoordelijk. Dit is het onafhankelijke certificerings- en controleorgaan van Fairtrade, gevestigd in Berlijn.

Scroll naar boven